Almond Beauty

Fundusze europejskie

PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  • Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie oferty o nowe i innowacyjne usługi z zakresu pielęgnacji ciała i twarzy
  • Nazwa Beneficjenta: Firma Handlowo – Usługowa „Almond Beauty” Izabela Budny
  • Celem projektu jest: wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności oferty firmy poprzez inwestycję w najnowsze technologie zapewniające firmie zdolność do wdrożenia na rynek nowych i innowacyjnych usług oraz dostosowanie się firmy do prowadzenia działalności w okresie pandemii.
  • Zakres projektu zakłada wdrożenie innowacji usługowej oraz procesowej dzięki nabyciu środków trwałych i WNiP w tym: urządzeń i wyposażenia do prowadzenia gabinetu  (4 środki trwałe), oraz dostosowanie firmy do funkcjonowania w okresie zagrożenia COVID-19 (1 środek trwały).
  • Efektem projektu będzie: uruchomienie nowego gabinetu; utrzymanie stanowiska pracy, utworzenie nowego stanowiska pracy(1et.), podniesienie konkurencyjności firmy poprzez ulepszenie pakietu usług na twarz oraz wdrożenie 3 nowych usług: w obszarze pielęgnacji ciała (1), twarzy (2) w tym 1 innowacyjnej; wdrożenie innowacji technologicznej w skali kraju (1szt.), wdrożenie konsultacji on-line oraz dostosowanie firmy do świadczenia usług w okresie COVID-19.
  • Wartość projektu: 254 344,95 zł 

  • Wartość dofinansowania: 216 193,20 zł

  • Okres realizacji projektu: 2021-01-01 – 2021-07-31